Bubbelkijkdagen
De door u verstrekte gegevens zullen door het Spectrumcollege Beringen Middenschool, Bogaarsveldstraat 14, 3580 Beringen worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens m.b.t. een afspraak voor een bubbelbezoek en dit op grond van uw toestemming. De betreffende gegevens zullen worden gebruikt voor het ingeven van de gegevens in ons reserveringsprogramma.

Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten kan dit aangevraagd worden op bovenstaand adres. Door het indienen van dit formulier geeft u toestemming aan het Spectrumcollege Beringen Middenschool, dat de persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van bovenvermeld doeleinde. Ondergetekende kan deze toestemming ten alle tijden intrekken. Hiervoor neem je contact op met campus.beringen.middenschool@spectrumcollege.be of 011/493 450.