Aanmelden schooljaar 23-24

Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.  

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen (onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen naar 1B). 

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Hoe aanmelden?

Je kan hier aanmelden vanaf 27 maart 2023 tot en met 21 april 2023.

Wat heb je nodig om aan te melden?
● Een computer met internet, een e-mailadres en een eID-reader of de Itsme-app.
● Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
● Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers).
● Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.


Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:
1. Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze.
3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Opgelet: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden. 

Wie krijgt voorrang?

Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn op campus Beringen. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
● Kinderen van personeel van het Spectrumcollege campus Beringen.

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de campus van de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 16 mei 2023 (9u00).
● Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind inschrijven.
● Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt automatisch op de wachtlijst geplaatst.