Derde graad

vijfde en zesde jaar

Als je volgend jaar start in het eerste, tweede of derde jaar en je wil al vooruitblikken naar de derde graad, verneem je alle info die momenteel over onze toekomstige derde graad voorhanden is bij de informatie over het derde jaar (in de presentatie en het schema eronder).

Als je volgend jaar begint in het vierde, vijfde of zesde jaar, wordt onderstaande jouw programma in de derde graad.

Economie - Moderne Talen

De klemtoon in deze studierichting ligt op economie en moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen. In economie bestudeer je algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht. In de moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden, uiteraard met een voldoende stevige grammaticale onderbouw.

De richting Economie-Moderne talen is de logische voortzetting van de economische richtingen in de tweede graad. Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische theorieën als bedrijfsbeheer en je hebt aanleg voor talen. Als je in de tweede graad geen economie hebt gehad, moet je bereid zijn vooraf een basispakket met economische terminologie bij te werken. De school biedt je daarbij de nodige hulp aan.

Denk je eraan om na je zesde middelbaar naar de universiteit te gaan? Dan kies je best voor het optie-uur statistiek (in het zesde jaar is dat een 33ste uur). Je kan ook kiezen voor een uur seminarie.

Meer info? Contacteer de leerkrachten:

Economie - Wiskunde

Hier bestudeer je algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht. Naast zes uur wiskunde krijg je ook een stevig pakket wetenschappen te verwerken.

Economie-Wiskunde is de logische voortzetting van de richting Economie met vijf uur wiskunde in de tweede graad. Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische theorieën als bedrijfsbeheer en je hebt een voldoende stevige basis voor wiskunde. Indien je in de tweede graad geen economie hebt gehad, moet je bereid zijn vooraf een basispakket terminologie bij te werken. De school biedt je daarbij de nodige hulp aan.

Je kan kiezen voor drie opties. Als je een echte wiskundige bent, kan je kiezen voor twee uren extra wiskunde en dat in het vijfde en het zesde jaar. Daarnaast kan je in het vijfde jaar kiezen voor twee uren extra wetenschappen of twee uren economie-recht. Als je voor één van die twee opties kiest, krijg je in het zesde jaar seminarie.

Meer info? Contacteer de leerkrachten:

HandelDe studierichting is een commerciële studierichting met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau. Er is veel aandacht voor talen en in het vak bedrijfseconomie komen alle aspecten van ondernemerschap en de werking van een onderneming aan bod.

In het 2de jaar van de 3de graad doe je twee weken stage in een bedrijf. We doen deze stage in het kader van het project EUR-FRIENDS. Dat komt erop neer dat je twee weken kan verblijven in Luik en je stage doet in een Franstalig bedrijf. Schrikt dat je wat af? Niet nodig. De reacties zijn steeds positief.

Meer info? Contacteer de leerkrachten:Sociale en technische wetenschappen


In de derde graad zet je de lijn van de tweede graad verder. Deze studierichting is dan ook vooral bestemd voor leerlingen met een brede interesse voor natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. In de integrale opdrachten wordt verder gewerkt aan competentieontwikkeling, zoals beschreven bij de tweede graad. De projecten zullen wel groter zijn en er zal meer zelfstandigheid van jou verwacht worden. Je gaat immers in meerdere projecten verschillende thema’s onderzoeken, organiseren, presenteren en erover reflecteren. De componenten voeding, expressie, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen blijven de hoekstenen van het competentieontwikkelend leren.

Meer info? Contacteer de leerkrachten:


Latijn - Moderne talen

De klemtoon in deze studierichting ligt op Latijn en moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen. De studie van Latijn levert een belangrijke bijdrage tot de vorming van het abstracte denken, de zin voor analyse en nauwkeurig werken. In de derde graad wordt de klemtoon verlegd van grammatica en woordenschat naar het ontleden van teksten van de grote Latijnse auteurs. In de moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden, uiteraard met een voldoende stevige grammaticale onderbouw.

Om deze richting te kunnen aanvatten moet je Latijn gevolgd hebben in de tweede graad. Je hebt een uitgesproken interesse voor de klassieke oudheid en cultuur en je hebt aanleg voor talen.

Denk je eraan om na je zesde middelbaar naar de universiteit te gaan? Dan kies je best voor het optie-uur statistiek (in het zesde jaar is dat een 33ste uur). Je kan ook kiezen voor een uur seminarie.

Meer info? Contacteer de leerkrachten:


Latijn - Wiskunde

De studie van Latijn levert een belangrijke bijdrage tot de vorming van het abstracte denken, de zin voor analyse en nauwkeurig werken. In de derde graad wordt de klemtoon verlegd van grammatica en woordenschat naar het ontleden van teksten van de grote Latijnse auteurs. Naast het zware programma van wiskunde krijg je ook een stevig pakket wetenschappen te verwerken.

Om deze richting te kunnen aanvatten, moet je Latijn gevolgd hebben in de tweede graad. Je hebt zowel interesse voor klassieke cultuur en talen als wetenschappen en je hebt een stevige basis voor wiskunde.

Je kan kiezen voor drie opties. Als je een echte wiskundige bent, kan je kiezen voor twee uren extra wiskunde en dat in het vijfde en het zesde jaar. Daarnaast kan je in het vijfde jaar kiezen voor twee uren extra wetenschappen of twee uren economie-recht. Als je voor één van die twee opties kiest, krijg je in het zesde jaar seminarie.

Meer info? Contacteer de leerkrachten:


Wetenschappen - Wiskunde

In deze richting wordt het fundamentele deel ingevuld met wiskunde en wetenschappen. In het complementaire deel wordt bovendien nog een extra uur fysica toegevoegd in het vijfde jaar, chemie in het zesde.

Deze richting is de logische verderzetting van de richting Wetenschappen in de tweede graad. Ook vanuit andere doorstroomrichtingen met vijf uren wiskunde kan je naar deze richting overstappen. Je hebt een uitgesproken interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde.

Je kan kiezen voor drie opties. Als je een echte wiskundige bent, kan je kiezen voor twee uren extra wiskunde en dat in het vijfde en het zesde jaar. Daarnaast kan je in het vijfde jaar kiezen voor twee uren extra wetenschappen of twee uren economie-recht. Als je voor één van die twee opties kiest, krijg je in het zesde jaar seminarie.

Meer info? Contacteer de leerkrachten: