Economie

Lummen

Economie… het lijkt misschien een ver-van-je-bed-show, maar niets is minder waar! Dat 'economie' iets is waar we allemaal mee in aanraking komen, wordt in deze lockdownperiode wel heel erg duidelijk:

  • tijdelijke werkloosheid geldt voor heel wat werknemers, sommigen zijn misschien zelfs bang hun job te verliezen;

  • overuren en arbeidsflexibiliteit wordt verwacht van de werknemers in bijvoorbeeld de ziekenhuizen, maar ook van jullie leerkrachten;

  • bedrijfsleiders dienen hun budgetten te evalueren en bij te sturen. Hun verkopen lagen immers voor enkele weken stil of vielen op zijn minst heel erg terug;

  • sommige bedrijfsleiders vragen aan de bank extra leningen, om deze periode zonder inkomsten door te komen;

  • kleine zelfstandigen leggen creativiteit aan de dag om hun producten toch nog in de kijker te zetten. Dat merken jullie zelf wel in hun promotiecampagnes op instagram, op tv, op de radio...

  • zowel zelfstandigen die veel inkomen verliezen als (tijdelijk) werkloze werknemers hebben recht op een uitkering van de overheid. Deze uitkering komt van onze 'sociale zekerheidskas'. Ook hier is een duidelijke link met onze economie. Immers, de sociale zekerheidskas wordt gespijsd met een bijdrage die wordt afgehouden van het loon.

  • ...

Toch dichterbij dan je denkt…die economie. 'Economie' zit helemaal verweven in ons dagdagelijkse leven.

Of wil jij ontdekken waarom je met je zakgeld wel het éne maar niet het andere product kan of wil kopen? Ook dan is economie iets voor jou.

TWEEDE GRAAD

Economie

Carousel imageCarousel image

In het vak economie leren we over de samenleving, wat er in de wereld van mensen en bedrijven gebeurt. We vertrekken hiervoor dikwijls vanuit de dagdagelijkse realiteit en werken vaak met nieuws uit radio- en televisieberichten, kranten en tijdschriften.

Het overkoepelend thema in de 2de graad is duurzaam ondernemen. Dat is ondernemen met respect voor mens en milieu, zonder daarbij de winst van de onderneming uit het oog te verliezen. Tijdens een bedrijfsbezoek aan Coca-Cola zien we niet alleen hoe het productieproces van deze multinational verloopt, maar ook hoe zij inzetten op duurzaam ondernemen.

Je kan kiezen tussen twee opties economie: met 4 en 5 uur wiskunde. Het verschil tussen deze twee wiskundepakketten ligt in de complexiteit van de te behandelen problemen, modellen, toepassingen en in de verschillende manier waarop de wiskunde-inhouden bestudeerd worden. Het 4-urenpakket is een meer geleide studie van de wiskunde. In het 5-urenpakket werken leerlingen meer zelfontdekkend, zij zijn creatiever in het bedenken van oplossingen. Ze gaan dieper en inzichtelijker in op bijkomende leerinhoud. Er is meer aandacht voor probleemoplossende vaardigheden.

Klik hier voor de lessentabellen.

Meer info? Contacteer de leerkrachten

Ondernemen & IT (Handel)

In deze richting leer je o.a. boekhouding en verkoop- en overlegtechnieken. Je past informatica toe in een kantooromgeving. Je scherpt je vaardigheden aan in de talen van onze buurlanden. Je maakt kennis met allerlei communicatiemiddelen die je later in je job kan gebruiken.

Klik hier voor de lessentabellen

Meer info? Contacteer de leerkrachten:

DERDE GRAAD

Economie - Moderne Talen

De klemtoon in deze studierichting ligt op economie en moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen. In economie bestudeer je algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht. In de moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden, uiteraard met een voldoende stevige grammaticale onderbouw.

De richting Economie-Moderne talen is de logische voortzetting van de economische richtingen in de tweede graad. Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische theorieën als bedrijfsbeheer en je hebt aanleg voor talen. Als je in de tweede graad geen economie hebt gehad, moet je bereid zijn vooraf een basispakket met economische terminologie bij te werken. De school biedt je daarbij de nodige hulp aan.

Denk je eraan om na je zesde middelbaar naar de universiteit te gaan? Dan kies je best voor het optie-uur statistiek (in het zesde jaar is dat een 33ste uur). Je kan ook kiezen voor een uur seminarie.

Meer info? Contacteer de leerkrachten:

Economie - Wiskunde

Hier bestudeer je algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht. Naast zes uur wiskunde krijg je ook een stevig pakket wetenschappen te verwerken.

Economie-Wiskunde is de logische voortzetting van de richting Economie met vijf uur wiskunde in de tweede graad. Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische theorieën als bedrijfsbeheer en je hebt een voldoende stevige basis voor wiskunde. Indien je in de tweede graad geen economie hebt gehad, moet je bereid zijn vooraf een basispakket terminologie bij te werken. De school biedt je daarbij de nodige hulp aan.

Je kan kiezen voor drie opties. Als je een echte wiskundige bent, kan je kiezen voor twee uren extra wiskunde en dat in het vijfde en het zesde jaar. Daarnaast kan je in het vijfde jaar kiezen voor twee uren extra wetenschappen of twee uren economie-recht. Als je voor één van die twee opties kiest, krijg je in het zesde jaar seminarie.

Meer info? Contacteer de leerkrachten:

Marketing & OndernemenDe studierichting is een commerciële studierichting met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau. Er is veel aandacht voor talen en in het vak bedrijfseconomie komen alle aspecten van ondernemerschap en de werking van een onderneming aan bod.

In het 2de jaar van de 3de graad doe je twee weken stage in een bedrijf. We doen deze stage in het kader van het project EUR-FRIENDS. Dat komt erop neer dat je twee weken kan verblijven in Luik en je stage doet in een Franstalig bedrijf. Schrikt dat je wat af? Niet nodig. De reacties zijn steeds positief.

Meer info? Contacteer de leerkrachten: