Vierde jaar

(tweede graad uitdovend)


Ga je volgend jaar naar het vierde jaar? Dan vind je hieronder informatie over de richtingen die we aanbieden.

VIERDE JAAR

Economie

Carousel imageCarousel image

In het vak economie leren we over de samenleving, wat er in de wereld van mensen en bedrijven gebeurt. We vertrekken hiervoor dikwijls vanuit de dagdagelijkse realiteit en werken vaak met nieuws uit radio- en televisieberichten, kranten en tijdschriften.

Het overkoepelend thema in de 2de graad is duurzaam ondernemen. Dat is ondernemen met respect voor mens en milieu, zonder daarbij de winst van de onderneming uit het oog te verliezen. Tijdens een bedrijfsbezoek aan Coca-Cola zien we niet alleen hoe het productieproces van deze multinational verloopt, maar ook hoe zij inzetten op duurzaam ondernemen.

Je kan kiezen tussen twee opties economie: met 4 en 5 uur wiskunde. Het verschil tussen deze twee wiskundepakketten ligt in de complexiteit van de te behandelen problemen, modellen, toepassingen en in de verschillende manier waarop de wiskunde-inhouden bestudeerd worden. Het 4-urenpakket is een meer geleide studie van de wiskunde. In het 5-urenpakket werken leerlingen meer zelfontdekkend, zij zijn creatiever in het bedenken van oplossingen. Ze gaan dieper en inzichtelijker in op bijkomende leerinhoud. Er is meer aandacht voor probleemoplossende vaardigheden.

Klik hier voor de lessentabellen.

Meer info? Contacteer de leerkracht:


Handel

In deze richting leer je o.a. boekhouding en verkoop- en overlegtechnieken. Je past informatica toe in een kantooromgeving. Je scherpt je vaardigheden aan in de talen van onze buurlanden. Je maakt kennis met allerlei communicatiemiddelen die je later in je job kan gebruiken.

Klik hier voor de lessentabellen

Meer info? Contacteer de leerkrachten:

  • veronique.pluymers@spectrumcollege.be (bedrijfseconomie)

  • ziggy.vanaken@spectrumcollege.be (tekstverwerking/informatica)

Sociale en technische wetenschappen

PPT STW 2020.pdf

In deze studierichting leer je hoe mens, voeding en milieu samengaan en elkaar beïnvloeden. Je bestudeert ook wat jouw rol daarin is. De integrale opdrachten (zie ook lager) zorgen voor een verbinding tussen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en de verschillende vormen van expressie. In deze opdrachten vormen wetenschappen de basis en ontwikkel je een aantal vaardigheden rond onderzoek, organisatie en presentatie.

Je hebt een grote interesse in mensen in de brede betekenis van het woord, de mens in zijn geheel. Je kan je makkelijk inleven in situaties en gevoelens van anderen. Niet alleen sociale wetenschappen, maar ook natuurwetenschappen interesseren je, net zoals een brede algemene vorming. Daarnaast ben je creatief en schrikt het zelfstandig werken, zowel in groep als individueel, je niet af.

Meer info? Contacteer de leerkrachten:

De IO's kunnen vele vormen aannemen. Wanneer we het bijvoorbeeld bij SW hebben over de ontwikkeling van het kind, gaan we bij de IO’s naar de kleuterklas om deze doelgroep te bestuderen. Je onderzoekt ook welke invloed een baby heeft op gezinsuitgaven en wat een baby allemaal nodig heeft. Daarnaast organiseer je een babyborrel waarbij je leert hoe gasten te ontvangen, hoe je hierop voor te bereiden, wat allemaal te voorzien en hoe je te gedragen als gast. Een ander voorbeeld van zo’n IO is “Food on wheels”. Je stelt een enquête op om de eetgewoontes van medeleerlingen te onderzoeken. Op basis van deze informatie bouw je zelf een foodtruck en maak je bijpassende gerechten. Dit jaar waren er vier foodtrucks: De Nijl (Egyptische gerechten), Hawaï (tropische gerechten), Hào Chi (Chinese gerechten) en Sweet & Cozy (comfort food). De leerlingen presenteerden de foodtrucks aan elkaar en daarna was het tijd om de heerlijke gerechten te proeven.

We doen ook enkele excursies die passen bij de verschillende thema’s. Zo gaan we naar het M-museum in Leuven waar je met een tablet aan de slag gaat om je eigen impressie te maken van de kunstwerken die je ziet. In een andere IO leer je onze provinciehoofdstad Hasselt kennen. Je werkt er een stadsrondleiding uit en gaat aan de slag met typisch Limburgse streekproducten.

Op het einde van het vierde jaar werken we rond beroepen. Hierbij reflecteer je over je sterktes en zwaktes die aan bod zijn gekomen in de tweede graad. We gaan op zoek naar de voor- en nadelen van jobs die jou interessant lijken. In de derde graad kan je die job dan al eens echt gaan uittesten op de YOUCA-dag.


Latijn

In deze richting wordt een brede algemene vorming aangevuld met het vak Latijn. Je bouwt voort op de verworven kennis van de eerste graad, zowel op het vlak van woordkennis als spraakkunst. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten zodat je ook steeds meer vertrouwd geraakt met de Romeinse samenleving en cultuur.

Je kan kiezen tussen twee opties economie: met 4 en 5 uur wiskunde. Het verschil tussen deze twee wiskundepakketten ligt in de complexiteit van de te behandelen problemen, modellen, toepassingen en in de verschillende manier waarop de wiskunde-inhouden bestudeerd worden. Het 4-urenpakket is een meer geleide studie van de wiskunde. In het 5-urenpakket werken leerlingen meer zelfontdekkend, zij zijn creatiever in het bedenken van oplossingen. Ze gaan dieper en inzichtelijker in op bijkomende leerinhoud. Er is meer aandacht voor probleemoplossende vaardigheden. Wanneer je kiest voor de optie met 5 uren wiskunde, heb je slechts 2 uren Engels in het derde jaar en 3 uren Frans in het vierde jaar.

Als je voor Latijn kiest, moet je het ook in de middenschool gevolgd hebben. In deze richting zijn talen je ding. Interesse in tekstanalyse, grammatica en antieke cultuur zijn aangewezen. Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

Uitzonderlijk NIET in schooljaar 2021-2022.

Meer info? Contacteer de leerkracht:


Wetenschappen

In alle richtingen krijg je positieve wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Maar in de richting Wetenschappen krijg je voor deze vakken meer uren. Die worden ingevuld met laboratorium, proeven, veldwerk, ICT-toepassingen en onderzoeksvaardigheden. De leerstof wordt voor wetenschappen dus meer uitgediept dan in andere richtingen.

Je hebt een uitgesproken interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde. Je scoort goed voor verdieping wiskunde. Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

Meer info? Contacteer de leerkrachten: