Wie zijn we?

Waarvoor staat onze school?

Warm hart

Leerlingen brengen heel veel tijd door op school.  De sfeer op school moet daarom aangenaam zijn, met oog voor elke leerling apart én in zijn of haar relaties met de anderen en de omgeving. 

We willen geen kille, afstandelijke school zijn, maar een school waar je je thuis voelt, waar je terecht kunt als je in de rats zit, waar je iedereen kent en iedereen jou kent,… Een school waar je geen nummer bent, een school met een warm hart!

Elke basisschoolverlater is ook welkom op onze school, zolang we er de vaardigheden en middelen voor in huis hebben. Wij doen er trouwens alles aan om die vaardigheden en middelen voortdurend uit te breiden om zoveel mogelijk leerlingen goed te kunnen opvangen en te kunnen verwelkomen in onze warme thuis.

Op onze school leer je naast alle schoolse dingen ook hoe je moet leven. De schoolcultuur wordt gedragen door een waardepatroon van respect, solidariteit, creativiteit, vriendelijkheid en verdraagzaamheid en dit patroon bepaalt ons dagdagelijks handelen.

Leerlingen met problemen, die hulp nodig hebben, zullen opgevangen worden in een georganiseerd begeleidingsnet.  De leraren, de directeur, de zorgleraar en de secretariaatsmedewerkers staan dagelijks klaar om jou in een zo gemoedelijk mogelijke sfeer te helpen.

De overstap van het basisonderwijs naar het secundaire onderwijs is niet altijd vanzelfsprekend. We houden hier zeker rekening mee en zullen jou een open en warm onthaal bieden.

De kleinschaligheid van onze school vergemakkelijkt dit alles en zorgt er voor dat dit warme hart altijd behaaglijk blijft gloeien. Het is dan ook dé troef van Spectrumcollege campus Paal.

Sterk hoofd

Als autonome eerstegraadsschool willen we onze leerlingen zo goed mogelijk klaarstomen om een volgende stap te zetten in het secundair onderwijs. We willen dat je goed voorbereid in om het even welke studierichting van de tweede graad kunt starten. Leerlingen van Spectrumcollege campus Paal moeten in hun volgende school niet enkel herkenbaar zijn door ‘warm hart’, ook door hun ‘sterk hoofd’.

Dit doen we door maximaal in te zetten op de basisvorming. Deze basisvorming vormt het fundament, waarop de leerling kan verder bouwen.

Hiermee bedoelen we niet alleen ‘kennis van leerstof’. Leerlingen moeten ook een flinke werkhouding krijgen en zelfstandig leren handelen. Ze moeten vlot met medemensen leren omgaan, zich een eigen mening vormen, voor zichzelf én voor anderen durven opkomen. Ze zouden stilaan hun weg moeten vinden in onze moderne maatschappij en de kunst verstaan om kritisch, plichtbewust, vreedzaam en gelukkig met anderen samen te leven.

Wat de leerstof betreft, zal de meeste aandacht uitgaan naar het gemeenschappelijk studiepakket. Daarnaast zal er ruimte zijn voor individuele vooruitgang op basis van eigen talenten, tempo en interesses.

Om die leerstof goed onder de knie te krijgen, is een goede werkhouding essentieel. We gaan samen met jou op zoek naar de juiste handvaten om te komen tot een studiehouding op jouw maat. Niet iedereen leert immers op dezelfde manier. Het is dat wat leren leren vaak zo moeilijk maakt. Vrees echter niet! Als je luistert naar de raad van je leraren, ga jij ook leren wat goed leren is.

De toekomst moet voor onze leerlingen zo breed mogelijk openliggen. Gaandeweg worden bij hen nieuwe interesses opgewekt. Ze zullen hun eigen talenten ontdekken en inzicht krijgen in hun toekomstmogelijkheden. Pas aan het einde van het tweede (en laatste) jaar in Spectrumcollege campus Paal maken de leerlingen een vrij definitieve studiekeuze.

Je kan er op rekenen dat je hulp krijgt in onze school in dit belangrijke keuzeproces. Je leraren en de directeur zullen je met raad en daad bijstaan. We leren je kiezen!

 

Leerlingen van Spectrumcollege campus Paal hebben na twee jaar een #warmhartsterkhoofd. Klaar om een volgende stap te zetten in hun avontuur in het secundair onderwijs!

Team campus Paal