Studieaanbod tweede jaar

#warmhartsterkhoofd

2A

BASISOPTIES

Economie & organisatie

Bij welke vakken uit 1A sluit deze basisoptie het meest aan?

 • Mens & samenleving

 • ICT

Welke inhouden komen aan bod?

 • De consument in de samenleving

  • Hoe komen wij als consument aan geld en wat doen we er mee?

 • De onderneming in de samenleving

  • Wat is een onderneming en wat is haar functie in onze samenleving?

  • Hoe is een onderneming georganiseerd?

 • De overheid in de samenleving

  • Wat is de rol van onze overheid in de samenleving?

 • Ondernemingszin en ondernemerschap

  • Welke eigenschappen heeft een zelfstandig ondernemer?

 • De data-economie in de samenleving

  • Door de digitalisering van onze samenleving zijn er heel veel gegevens beschikbaar. Wat betekent dit voor ons op economisch vlak?

 • ICT binnen de economische processen

  • Wat is de rol van de computer, gsm, … in allerlei economische handelingen.

Waar liggen mijn interesses als leerling?

 • Je moet interesse hebben in de actualiteit.

 • Je moet interesse hebben in hoe de wereld rondom jou georganiseerd is.

 • Je moet interesse hebben in ondernemerschap.

 • Je moet aanleg en interesse hebben in allerlei ICT-toepassingen.

Klassieke talen (Latijn)

Bij welke vakken uit 1A sluit deze basisoptie het meest aan?

 • Latijn

 • De vakken van de moderne vreemde talen

 • Geschiedenis

Welke inhouden komen aan bod?

 • Je gaat Latijnse teksten lezen en erover nadenken.

 • Je gaat taal als systeem leren kennen, begrijpen en analyseren.

 • Je taalgevoel en je leesvaardigheid zullen aangescherpt worden.

 • Je gaat leren dat taal ook een heel grote beeldende kracht heeft en dat je daar creatief mee kunt omspringen.

 • Je gaat kritisch bewust worden van de relatie tussen de oudheid en onze maatschappij en van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.

Waar liggen mijn interesses als leerling?

 • Je moet interesse hebben in talen.

 • Je moet geïnteresseerd zijn in cultuur.

 • Je moet graag lezen.

 • Je hebt een regelmatige studiehouding nodig.

Maatschappij & welzijn

Bij welke vakken uit 1A sluit deze basisoptie het meest aan?

 • Mens & samenleving

 • Natuurwetenschappen

 • Techniek

 • TSW: Gezond en wel

Welke inhouden komen aan bod?

 • Je onderzoekt op welke manier je een gezonde levensstijl kunt ontwikkelen. Dit wordt enerzijds bekeken vanuit een natuurwetenschappelijk standpunt, maar ook vanuit een psychologische hoek.

 • Je gaat menselijk gedrag bestuderen.

 • Allerlei maatschappelijke trends worden onder de loep genomen.

 • Je leert sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.

Waar liggen mijn interesses als leerling?

 • Je moet interesse hebben in menselijk gedrag in je eigen leefwereld.

 • Je moet interesse hebben in lichaamsverzorging, zowel op fysiek als mentaal vlak.

 • Je moet interesse hebben in gezonde voeding.

 • Je moet interesse hebben in lifestyle: interieur, sfeerschepping, vormgeving en mode.

Moderne talen & wetenschappen

Bij welke vakken uit 1A sluit de basisoptie Moderne talen het meest aan? – 2u

 • Nederlands

 • Frans

 • Engels

 • TSW: Taaltalent

Welke inhouden komen aan bod?

 • Je oefent je vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels

 • Je leert verbanden ontdekken tussen de verschillende talen.

 • Je gaat ook van taal leren genieten door er op een actieve, creatieve manier mee om te springen.

Waar liggen mijn interesses als leerling?

 • Je moet aanleg hebben voor talen:

  • Je weet hoe je een taal moet studeren.

  • Je bent vlot in het toepassen van een taal.

  • Je kan creatief uit de hoek komen met taal.

  • Lezen en schrijven zijn leuk!

Bij welke vakken uit 1A sluit de basisoptie wetenschappen het meest aan? – 3u

 • Natuurwetenschappen

 • Techniek

 • Wiskunde

 • STEM

Welke inhouden komen aan bod?

 • Je onderzoeksvaardigheden worden geprikkeld.

 • Je gaat probleemoplossend aan de slag op het vlak van drie wetenschappen:

  • Fysica

  • Chemie

  • Biologie

 • Je verwerft inzichten in wetenschappelijke principes en toepassingen uit het dagelijkse leven.

Waar liggen mijn interesses als leerling?

 • Je moet interesse hebben in wetenschappelijk onderzoek.

 • De wiskunde is nooit veraf.

Je moet kritisch en creatief kunnen denken om tot een goede probleemoplossing te komen.

STEM-technieken

Bij welke vakken uit 1A sluit deze basisoptie het meest aan?

 • Natuurwetenschappen

 • Techniek

 • Wiskunde

 • STEM

 • ICT

 • Aardrijkskunde


Welke inhouden komen aan bod?

 • Je verkent de verschillende interessegebieden van STEM (wetenschap, technologie, ingenieurstechnieken, wiskunde) en je gaat na hoe die toegepast worden in de samenleving.

 • Je ontwikkelt inzicht in allerlei toepassingen door op onderzoek uit te gaan en je gaat zelf ook aan het ontwerpen. Dit kan digitaal gebeuren, via eenvoudige en/of hightech gereedschappen (bv. 3d-printer).

 • Je ontwikkelt inzichten in verschillende ontwerpmethoden en realisatietechnieken

 • Je onderzoekt prototypes van technisch-wetenschappelijke toepassingen.

Waar liggen mijn interesses als leerling?

 • De STEM-wereld interesseert jou.

 • De computer is nooit veraf.

 • Je houdt ervan probleemoplossend te denken.

 • Je ziet niet op tegen praktische realisaties.

STEM-wetenschappen

Waarin verschillen STEM-wetenschappen en STEM-technieken van elkaar?

Beide basisopties situeren zich in hetzelfde interessegebied. In STEM-wetenschappen ligt de klemtoon echter meer op het abstracte denken, het wiskundige toepassen, terwijl in STEM-technieken meer tijd zal vrijgemaakt worden voor het praktisch realiseren.

2B

BASISOPTIES

Economie & organisatie en Maatschappij & welzijn

De leerinhouden van Economie & organisatie en Maatschappij & welzijn in de B-stroom zijn dezelfde als in de A-stroom. Alles wordt echter veel praktischer bekeken en minder theoretisch en abstract. Er is veel meer ruimte voor “toepassen”.


STEM-technieken

De leerinhouden van STEM-technieken in de B-stroom zijn grotendeels dezelfde als in de A-stroom. Alles wordt echter veel praktischer bekeken en minder theoretisch en abstract. Er is veel meer ruimte voor “toepassen”. In de B-stroom is er ook ruimte voor Hout en Bouw. Ook Land- en tuinbouw, Printmedia en Schilderen en decoratie zullen in beperkte mate aan bod komen.