Studieaanbod tweede jaar

#warmhartsterkhoofd

2A

BASISOPTIES

Economie & organisatie

Bij welke vakken uit 1A sluit deze basisoptie het meest aan?

 

Welke inhouden komen aan bod?

 

Waar liggen mijn interesses als leerling?

Klassieke talen (Latijn)

Bij welke vakken uit 1A sluit deze basisoptie het meest aan?

 

Welke inhouden komen aan bod?

 

Waar liggen mijn interesses als leerling?

Maatschappij & welzijn

Bij welke vakken uit 1A sluit deze basisoptie het meest aan?

 

Welke inhouden komen aan bod?

  

Waar liggen mijn interesses als leerling?

Moderne talen & wetenschappen

Bij welke vakken uit 1A sluit de basisoptie Moderne talen het meest aan? – 2u

 

Welke inhouden komen aan bod?

  

Waar liggen mijn interesses als leerling?

 

Bij welke vakken uit 1A sluit de basisoptie wetenschappen het meest aan? – 3u

 

Welke inhouden komen aan bod?

  

Waar liggen mijn interesses als leerling?

Je moet kritisch en creatief kunnen denken om tot een goede probleemoplossing te komen. 

STEM-technieken

Bij welke vakken uit 1A sluit deze basisoptie het meest aan?


Welke inhouden komen aan bod?

 

Waar liggen mijn interesses als leerling?

STEM-wetenschappen

Waarin verschillen STEM-wetenschappen en STEM-technieken van elkaar?

Beide basisopties situeren zich in hetzelfde interessegebied. In STEM-wetenschappen ligt de klemtoon echter meer op het abstracte denken, het wiskundige toepassen, terwijl in STEM-technieken meer tijd zal vrijgemaakt worden voor het praktisch realiseren. 

2B

BASISOPTIES

Economie & organisatie en Maatschappij & welzijn

De leerinhouden van Economie & organisatie en Maatschappij & welzijn in de B-stroom zijn dezelfde als in de A-stroom. Alles wordt echter veel praktischer bekeken en minder theoretisch en abstract. Er is  veel meer ruimte voor “toepassen”.


STEM-technieken

De leerinhouden van STEM-technieken in de B-stroom zijn grotendeels dezelfde als in de A-stroom. Alles wordt echter veel praktischer bekeken en minder theoretisch en abstract. Er is  veel meer ruimte voor “toepassen”. In de B-stroom is er ook ruimte voor Hout en Bouw. Ook Land- en tuinbouw, Printmedia en Schilderen en decoratie zullen in beperkte mate aan bod komen.